Petra Bartošová

Pomáhám lidem rozvinout jejich pravý hlas.

Můj příběh

Mé jméno je Petra Bartošová a dnes mohu říct, že znám svůj hlas.  Našla jsem jeho plnou barvu a energii, můžu mluvit či zpívat, jak dlouho chci a na jak velký prostor chci a nepřestává mě to fascinovat. Hraju si, objevuji a užívám si hlas svůj i hlasy ostatních. Ne vždycky jsem ale ke svému hlasu byla takhle vnímavá.

 

V neznalosti

Ve 13 letech jsem začala hrát divadlo v ZUŠ Jesličky v Hradci Králové, jakmile jsem měla někde přidat na hlasitosti, tak jsem tam ten hlas prostě násilně krkem narvala. Začala jsem cítit v oblasti krku tlak a stažení a hlas mi i občas trochu přeskočil.

Nejvíc problémů s hlasem jsem cítila při zpěvu. Vybudovala jsem si takový ten „krásný zvučný ječák“, který je opravdu silný a monumentální, ale… Po maximálně půl hodině zpěvu ovšem můj hlas už tak monumentální nebyl. Právě naopak. Začalo mě pěkně škrábat a bolet v krku a hlas mi začal řádně šustit.

Z čeho jsem vzešla

Hlas a řeč mě fascinovaly, takže jsem se rozhodla jít studovat Fonetiku a Český jazyk na Univerzitu Karlovu. Tam jsem získala velice důležitý teoretický základ o řeči, jazyku i hlasu, což mi ale bylo málo. Chtěla jsem pracovat v přímém kontaktu s lidmi a nejen s nahrávkami. A tak jsem si k tomu přidala ještě studium Logopedie na Masarykově univerzitě, ale i to je spíše teoretické. Ne že by byla teorie špatná. Mám díky oběma školám pevnou půdu pod nohama, ale pořád mě to táhlo více k práci s lidmi a jejich konkrétními hlasovými projevy a problémy.

Hlavní zlom u mě nastal až na semináři u MgA. Evy Spoustové, která do tvorby hlasu zapojuje tělo. Tento přístup pro mě byl nový a zcela fascinující. Co jsem se u ní dozvěděla, jsem si propojovala se znalostmi z fonetiky a oba směry se mi krásně doplnily. Měla jsem štěstí, že si mě pak Eva vzala „pod křídlo“ na DAMU, kde vede hlasové hodiny na katedře alternativního a loutkového divadla. Sledovat jí při práci a učit se od ní, bylo přesně to, co jsem hledala.

Jako houba lačnící po nasátí dalších vědomostí jsem obešla několik dalších „hlasařek“, až jsem se jako učeň dostala i k MgA. Ivaně Vostárkové, u které se snoubí hlas, tělo a psychika v jeden celek. Pracuje s tělem a představami a učí objevovat svůj hlas tak, jak každý potřebuje. Každý jsme jiný a máme za ta léta nasbírané jiné zkušenosti, které nás zformovaly i zdeformovaly, takže každý teď také potřebujeme vlastní cestičku k nalezení plného potenciálu svého hlasu.

Abych ale nevelebila jenom pedagogy DAMU a doplnila Vám svůj učitelský trojlístek, který mě formuje, musím zde uvést také Prof. Zdenu Palkovou z Fonetického ústavu. Hlavně díky ní již druhým rokem působím jako externí hlasový poradce v Národním divadle.

Všechno do sebe tak krásně zapadá a spojuje se. Dívám se dnes na hlas a řeč z více různých úhlů pohledu a je to skvělé. Pracuji s hlasem a tělem a také s různými texty (drama, próza, poezie, přednášky,...). Věnuji se výuce češtiny pro cizince, při které nacházím další úhly pohledu na naši krásnou řeč a také dělám fonetické přepisy spontánní češtiny pro Český národní korpus. Zkrátka hlas, řeč i jazyk mám na každém kroku.

Přejete si dozvědět se více o samostatné výuce práce s hlasem?

Kontaktní informace

Telefon

+420 732 387 690

Email

bartosova.pet@gmail.com

www.harmoniehlasu.cz